Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas

USLUGA SMJEŠTAJA U USTANOVU.

Zavod pruža usluge smještaja, njege i brige o zdravlju, primarne zdravstvene zaštite, usluge rehabilitacije i resocijalizacije te osposobljavanje za što samostalnije funkcioniranje i život. Isto se pruža na 7 odjela koji su podijeljeni prema starosnoj i spolnoj strukturi korisnika te njihovim dijagnozama, sklonostima i mogućnostima. Sobe u kojim borave korisnici su višekrevetne (od 2-6 kreveta). Na odjelima korisnicima osnovnu podršku i njegu pružaju medicinske sestre/tehničari, odnosno njegovatelji.

Zavod je otvorio novi Odjel za teže pokretne i nepokretne osobe koji je smješten u odvojenom objektu izvan dvorišta Zavoda. Odjel je prilagođen osobama koje se otežano kreću ili koriste invalidska kolica. Kapacitet Odjela je 16 kreveta, koji su smješteni u osam dvokrevetnih soba.

home

Prijem u ustanovu.

Zahtjev za smještaj u Zavod podnosi se posredstvom Centra za socijalni rad nadležnog prema prebivalištu osobe za koji se podnosi zahtjev.

Centar za socijalni rad vrši stručnu obradu te upućuje zahtjev sa dokumentacijom potencijalnog korisnika u Zavod. Odmah po pristizanju Zahtjeva isti se razmatra od strane Komisije za prijem i otpust korisnika usluga Zavoda Bakovići (a najkasnije 7 dana od prijema zahtjeva) te odgovor o istom dostavlja podnositelju zahtjeva nakon čega se usmenim putem dogovara toćan termin prijema.

Dokumentacija koja je potrebna pri prijemu u Zavod:
1. Osobna iskaznica,
2. Zdravstvena iskaznica (važeće ovjere),
3. Socijalna anamneza,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu,
6. Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj ili Rješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti i izjava staratelja da je suglasan sa smještajem,
7. Rješenje o smještaju,
8. Rješenje o starateljstvu (u slučaju kad se radi o osobi kojoj je oduzeta poslovna sposobnost)
9. Osnovne laboratorijske nalaze, nalaz pneumoftiziologa, potvrdu da ne boluju od zaraznih bolesti i da može boraviti u kolektivnom smještaju (uključujući i negativan test na virus Covid-19 ne stariji od 48h) ili Otpusno pismo bolnice sa negativnim nalazom na Covid-19 ne starijim od 48h (Ostali navedeni nalazi ne mogu biti stariji od 30 dana),
10. Medicinska dokumentacija o ranijim liječenjima i nalaz neuropsihijatra s ordiniranom terapijom i preporukom za smještaj u ustanovu tipa Zavod Bakovići

Doniraj.

Sve informacije o donacijama i o tome kako donirati možete saznati klikom na dugme ispod. Također, možete podržati korisnike na način da njihov rad izrađen u sklopu okupacionih radionica dobije svoj kutak u vašem domu.

home