Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
Ravnatelj

Branko Stanić.

E-mail

info@zavod-bakovici.ba

Pozovite na

030/803-198

Fax

030/803-093

Pomoćnica ravnatelja u Sektoru za pravne i kadrovske poslove, računovodstvo i materijaln-financijske poslove,nabave i pomoćno-tehničke poslove -grupa za projekte i odnose sa javnošću

Irena Bošnjak.

E-mail

info@zavod-bakovici.ba

Pozovite na

030/803-198

Fax

030/803-093

pomoćnica ravnatelja u Sektoru za psiho-socijalne,sportske, rehabilitacijske i medicinske usluge

Ana Kapetanović.

Pozovite na

030/803-198

Fax

030/803-093