Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odjel socijalnog rada

Kratka priča o odjelu socijalnog rada.

Odjel socijalnog rada obavlja brojne i različite poslove od samog prijema korisnika, organizacije života u Zavodu pa do prestanka korištenja usluga Zavoda. Obavlja sve neophodne administrativne poslove vezane za smještaj i ostvarivanja prava korisnika iz različitih oblasti i vodi propisane evidencije. Vodi brigu o održavanju kontakata korisnika sa srodnicima, starateljima, prijateljima i drugim za korisnika važnim osobama.

Planira i organizira odlaske na dopuste, vikende, posjete i sl. U svom radu vezanom za korisnike surađuje sa starateljima, centrima za socijalni rad i drugim organima i institucijama. Ova podrška se pruža kontinuirano, od prijema i cijelo vrijeme boravka u Zavodu. Socijalni radnici Zavoda su na raspolaganju svakim radnim danom u periodu od 7:30 - 15:30h.


Marinela Marić Šako

Voditelj odjela

Voditelj odjela

Marinela Marić Šako

E-mail

psihosocijalna@zavod-bakovici.ba

Broj telefona

030/803-380

Fax

030/803-093