Organizirano stanovanje je  usluga kojom se u stambenoj zajednici svakodnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu podršku za 4-5 osoba osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

U svakoj zajednici organiziranog stanovanja pruža se razina i vrste potrebne podrške koja odgovara individualnim potrebama svakog korisnika. 

Trenutno Zavod Bakovići pruža uslugu stanovanja uz podršku na 8 lokacija, u 13 stambenih jedinica, na području općina Fojnica i Kiseljak za ukupno 50 osoba i to na slijedećim lokacijama:

  1. Bakovići b.b., Fojnica (obiteljska kuća sa 2 stambene jedinice- 9 osoba)
  2. Gojevići b.b., Fojnica (obiteljska kuća sa 2 stambene jedinice- 8 osoba)
  3. Socijalno naselje Gojevići ( 3 stambene jedinice- 7 osoba)
  4. Šavnička br. 29, Fojnica (obiteljska kuća sa 2 stambene jedinice- 8 osoba)
  5. Ul. Vatroslava Lisinskog 8/18 , Kiseljak (stambena jedinica- 4 osobe)
  6. Ul. Vatroslava Lisinskog 1/10 , Kiseljak (stambena jedinica- 5 osoba)
  7. Ul. Vatroslava Lisinskog 12/8 , Kiseljak (stambena jedinica- 4 osobe)
  8. Pripremna jedinica u Centru Budućnost, Zavod Bakovići, Fojnica (5 osoba).