Osnovni zadaci službe su prijem i otpust korisnika, opservacija adaptacije korisnika i stručna pomoć tokom boravka koja je obuhvaćena programom.

Cilj rada službe je sustavno djelovati na osobe smještene u Zavod, zatim na užu i širu socijalnu sredinu, da kada se stvore uvjeti bude moguć povratak u lokalnu zajednicu na izvjestan period ili stalno.

Program službe obuhvaća:

  1. zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava,
  2. humanizaciju uvjeta života korisnika,
  3. prevenciju institucionalizacije,
  4. rad na razvijanju i obnavljanju socijalnih vještina,
  5. pružanje podrške u svakodnevnim aktivnostima i organiziranju slobodnog vremena kroz individualni pristup korisniku,
  6. provođenje programa polusamostalnog življenja (Centar «Budućnost» – ključne osobe)
  7. provođenje programa samostalnog stanovanja uz potporu (Kuća u lokalnoj zajednici)

Služba socijalnog rada radi svakodnevno (i nedjeljom i praznicima) tokom cijelog dana. Kroz realizaciju navedenog programa i organizaciju radnog vremena služba stavlja naglasak na transformaciju institucije što je značajna promjena u sistemu mentalnog zdravlja.