Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odjel za radno-okupacioni tretman i pedagoško-psihološku potporu

Kratka priča o odjelu za radno-okupacioni tretman i pedagoško-psihološku potporu.

Odjel za radno-okupacioni tretman i pedagoško-psihološku potporu bazira svoj rad na:

- pronalaženju individualnih snaga ličnosti svakog pojedinca kao temelja za izgradnju pozitivnih odnosa prema samome sebi i prema sredini u kojoj pojedinac živi u cilju uspostavljanja zdravih odnosa i pozitivnih veza kao osnove za uspješnu psiho-socijalnu rehabilitaciju

- poticanju individualnih interesa, mogućnosti i težnji kako bi kroz svakodnevne aktivnosti pojedinac iskoristio i unaprijedio vlastite psiho-fizičke sposobnosti, a kroz pozitivna iskustva, osjećaj ugode, pripadnosti i zajedništva potaknuo pozitivno funkcioniranje voljne, nagonske i afektivne sfere ličnosti

- osmišljavanju i organizaciji svrsishodnog korištenja slobodnog vremena pojedinca kako bi se kroz raznolikost svakodnevnih životnih aktivnosti, sadržaja zabavnog i rekreativnog karaktera poboljšala kvaliteta življenja svakog pojedinca

- pružanju podrške korisnicima na svim poljima svakodnevnog života i rada


Katarina Slomo

Rukovoditelj Odjela

Rukovoditelj odjela

Katarina Solmo

E-mail

okupacija@zavod-bakovici.ba

Pozovite na

063/694-119