Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home

Područje rada psihologa.

Rad psihologa povezan je sa svakodnevnim životnim situacijama ali i onim budućim, a koje se odnose na korisnikov osobni rast i razvoj, položaj u užem i širem okruženju, odnose s članovima obitelji i prijateljima. Rad psihologa obuhvaća rad s pojedincem, manjom ili većom grupom.

Zadaće psihologa su:
- prikupljanje podataka o korisniku,
- psihodijagnostika,
- opažanje ponašanja i reakcija,
- psihološka podrška i savjetovanje.

Krajnji cilj je poboljšanje kvalitete života.

U radu se koriste elementi kognitivno-bihevioralne terapije (KBT) iz kojeg je psiholog dodatno educiran.

U psihološkom tretmanu teži se ka ostvarenju psihološke dobrobiti, stvaranju mogućnosti za osobni razvoj te uvećanje životnih prilika. Tretman je proces psihičkog osnaživanja, prilagodbe i promjene ponašanja korisnika kako bi probudio i razvio vlastite potencijale za prevladavanje krize.


Marija Grubešić

Psiholog

Uloga kognitivno bihevioralne terapije (KBT) u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja (BAP).