Služba za pravne i administrativne poslove

Djelatnost službe za pravne i administrativne poslove jeste promoviranje, zaštita i ostvarivanje socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih, vjerskih prava i interesa korisnika.

Načelo ravnopravnosti uz zagovaranje poštivanja osobnosti i dostojanstva svakog korisnika individualno, kao neotuđivog prava, jeste polazno načelo u radu službe.

Kroz razgovore, pravne savjete nastoji se razvijati, obnavljati i poticati svijest korisnika o vlastitoj vrijednosti.

Aktivnosti službe usmjerene su na humanizaciju uvjeta života i boravka korisnika u ustanovi, demokratizaciju odnosa i uključivanje korisnika u organiziranju života u ustanovi, otvorenost institucije prema unutra i prema vani i uključivanje korisnika u vanjsku društvenu sredinu.Služba pruža usluge i zaposlenicima kroz pravna savjetovanja i pravnu pomoć, prati i sprovodi zakonske propise, izrađuje interne akte kojima se reguliraju odnosi, pravila ponašanja i organiziranje poslova u Zavodu.