U sklopu Programa rada Zavod planira i svrsishodno organiziranje slobodnog vremena za korisnike pa tako svake godine planiramo odlaske na ljetovanja, zimovanja, izlete, koncerte, predstave i sl. manifestacije.