Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odsjek za pomoćno tehničke poslove

Kratka priča o odsjeku za pomoćno tehničke poslove.

Zadatak odsjeka za pomoćno-tehničke poslove i održavanje jeste obavljanje raznih poslova vezanih za održavanja objekata, vozila i sredstva rada te redoviti pregledi i održavanje svih instalacija u objektima.

Odsjek radi i na sezonskim poslovima kao što su: čišćenje snijega, priprema ogrijeva za zimu i transport do dislociranih boravišnih jedinica, sadnja krumpira, luka i pšenice, košenje travnatih površina, uređenje dvorišta i voćnjaka, krečenje prostorija, učešće u realizaciji jednodnevnih izleta, loženju peći i zagrijavanju objekata u periodu zimske sezone i dr..

Odsjek je zadužen i za održavanje i kontrolu svih vanjskih jedinica Zavoda. Odsjek učestvuje i u izvođenju građevinskih radova na objektima Zavoda te surađuje sa drugim odjelima u Zavodu. Odsjek učestvuje i u realizaciji svih kapitalnih ulaganja u Zavodu i izvan Zavoda. Unutar odsjeka su i vozači koji upravljaju službenim vozilima, staraju se o tehničkoj ispravnosti vozila, higijeni i održavanju vozila te vrše sve potrebne prijevoze korisnika Zavoda.


Siniša Knežević

Rukovoditelj odjela za pomoćno tehničke poslove

Rukovoditelj odjela za pomoćno tehničke poslove

Siniša Knežević

E-mail

knezevic1982@gmail.com

Pozovite na

063/338-869