Zavod svoj rad i pružanje usluga korisnicima organizira kroz slijedeće organizacione jedinice:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

1.      Ravnatelj/direktor, 

2.      Sektor za pravne i kadrovske poslove, materijalno-financijske poslove, nabave i pomoćno-tehničke poslove, 

      – Odjel za pravne i kadrovske poslove,   

      – Odjel za materijalno-financijske poslove,   

      – Odjel za nabave,  

      –  Odjel za pomoćno-tehničke poslove: 

            – Odsjek za poslove kuhinje, 

            – Odsjek za pomoćno tehničke poslove, 

3.      Sektor za psihosocijalne, sportske, rehabilitacijske i medicinske usluge, 

      – Odjel socijalnog rada, 

      – Odjel stanovanje u zajednici, 

      – Odjel za radno-okupacioni tretman i pedagoško-psihološku potporu, 

      –  Odjel za sportsku rekreaciju i fizikalnu rehabilitaciju, 

      – Odjel za medicinsku potporu/usluge: 

      – Odsjek za zdravstvenu zaštitu, 

      – Odsjek za higijenu.