Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas

Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine uz potporu Njemačke vlade

Organizacija SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine uz potporu Njemačke vlade, kroz partnersku suradnju sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, započelo je implementaciju projekta „Jačanje sistema socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini“.
U sklopu Projekta planirana je aktivnost koja se odnosi na jačanje kapaciteta profesionalaca u ustanovama socijalne zaštite iz oblasti korištenja metodologije „Vođenja slučaja“.
Edukacija je održana u četvrtak 18.03.2021.g. gdje su učešće uzela i naša tri djelatnika.

Odgovori