Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home

ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA.

U sklopu Programa rada Zavod planira i svrsishodno organiziranje slobodnog vremena za korisnike pa tako svake godine planiramo odlaske na ljetovanja, zimovanja, izlete, koncerte, predstave i sl. manifestacije.