Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odsjek za zdravstvenu zaštitu i njegu

Kratka priča o odsjeku za zdravstvenu zaštitu i njegu.

Zadatak odsjeka jeste da organizira cjelokupnu zdravstvenu zaštitu korisnika u Zavodu. Zdravstvena zaštita provodi se unutar Zavoda i u suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama. U sklopu Zavoda imamo ambulantu gdje radi liječnik opće prakse dva puta tjedno. Specijalist neuropsihijatar redovito dolazi jedan puta tjedno, dok internista dolazi dva puta mjesečno. U Odjelu rade medicinske sestre- tehničari/njegovatelji. Rad se odvija u turnusima 24h dnevno. Zdravstvena zaštita korisnicima pruža se na nivo primarne zdravstvene zaštite. Laboratorijske analize i druge pretrage osiguravaju se u saradnji sa nadležnim Domom zdravlja te drugim ustanovama ovisno do mjesta prebivališta korisnika. Pregledi i pratnju van Zavoda osigurava ustanova. Zajedno sa drugim Odjelima učestvuje u organizaciji različitih aktivnosti za korisnike.

Odsjek brine o održavanju osobne higijene korisnika, higijeni prostora u kome boravi korisnik te pomoć pri uzimanju obroka. U dogovoru sa grupom za poslove kuhinje, osigurava korisnicima higijensko-dijetni režim, te dodatna ishrana korisnicima kojima to zdravstveno stanje zahtjeva. Fizikalna terapija i rehabilitacija provodi se prema uputi liječnika. Provode se različite vrste fizikalne rehabilitacije za oporavak korisnika. U Zavodu svakodnevno radi i frizerski salon.


Med.tehničar Sanjin Pikaus

Medicinski sestra tehničar/koordinator

Medicinski sestra tehničar/koordinator

Med. tehničar Sanjin Pikaus

Pozovite na

063/694-199