Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odsjek za poslove kuhinje

Kratka priča o odsjeku za poslove kuhinje.

Zadatak odsjeka za poslove kuhinje je pripremanje i izdavanje obroka za sve korisnike Zavoda kako u samom Zavodu tako i za korisnike u vanjskim jedinicama.

Ishrana korisnika je osigurana preko centralne kuhinje u Zavodu. Odsjek za poslove kuhinje je zadužen za sastavljanje jelovnika prilagođenog potrebama i željama korisnika te jelovnika po uputama nadležnog liječnika (dijabetičare, pothranjene, pretile i sl. ).

Odsjek za poslove kuhinje je zadužen i za kontrolu namirnica te vodi računa o ispravnosti i kvaliteti artikala, vodi brigu o higijeni prostorija kuhinje i higijeni posuđa, vrši pripremanje zimnice, vrši dezinfekciju prostora i inventara i sve druge poslove vezane za pripremanje i usluživanje hrane.


Siniša Knežević

Rukovoditelj odjela za pomoćno tehničke poslove

Rukovoditelj odjela za pomoćno tehničke poslove

Siniša Knežević

E-mail

knezevic1982@gmail.com

Pozovite na

063/338-869