Mi smo centar za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje i produženo liječenje i rehabilitaciju, obučavanje za samostalan život prema preostalim sklonostima i sposobnostima odraslih osoba sa:

Zavod Bakovići je javna ustanova čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 

Djelatnost Zavoda je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i sklonostima i provođenje radne aktivnosti odraslih osoba sa invaliditetom, sa smetnjama u duševnom razvoju umjerenog, težeg i teškog stupnja, osoba s kombiniranim smetnjama, kao i osoba kod kojih je završeno liječenje u zdravstvenim ustanovama.“ 

(* preuzeto iz Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u F BiH, „Sl.novine F BiH“ br.31/08)

Tijekom boravka u Zavodu osiguravamo i pružamo usluge smještaja, provođenje primarne zdravstvene zaštite, radno-okupacijske aktivnosti, socioterapijske i druge terapijske postupke, organizaciju slobodnog vremena, zadovoljavanje duhovnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i osobnih potreba.

Kapacitet Zavoda je 270 mjesta u klasičnom obliku smještaja i 50 mjesta u stanovima i kućama namijenjenim za stanovanje uz podršku. Trenutna popunjenost klasičnog oblika smještaja je 95% dok je smještaj u lokalnoj zajednici 100% popunjen.

Kome pružamo usluge?

Usluge pružamo punoljetnim osobama sa duševnim teškoćama koje iz određenih razloga nisu u mogućnosti boraviti u vlastitoj obitelji i primati sve potrebne usluge u vlastitoj socijalnoj sredini, a kod kojih je završeno bolničko liječenje.

Gdje se nalazimo?

Zavod je smješten u malom mjestu Bakovići , 5 km od gradića Fojnica i 55 km sjeverozapadno od Sarajeva (Kanton Središnja Bosna).

Čemu težimo?

humanizaciji života i boravka u ustanovi-poboljšanje svih razina kvalitete življenja koliko je više moguće;

demokratizaciji-uključivanje korisnika u kreiranje i organizaciju života u ustanovi, uklanjanje raznovrsnih barijera;

otvaranje centra prema vani-lokalnoj i široj zajednici;

postupnoj transformaciji- prema oblicima pružanja usluga u otvorenoj zajednici.

  • smetnjama u duševnom razvoju («osobe s posebnim potrebama»)
  • smetnjama u duševnom zdravlju («osobe s duševnim smetnjama»)

kojima nije prijeko potrebno bolničko liječenje ili je ono završeno, a iz određenih opravdanih razloga ne postoje uvjeti stalnog boravka u vlastitoj obitelji i socijalnoj sredini.