Mi smo centar za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje i produženo liječenje i rehabilitaciju, obučavanje za samostalan život prema preostalim sklonostima i sposobnostima odraslih osoba sa:

  • smetnjama u duševnom razvoju («osobe s posebnim potrebama»)
  • smetnjama u duševnom zdravlju («osobe s duševnim smetnjama»)

kojima nije prijeko potrebno bolničko liječenje ili je ono završeno, a iz određenih opravdanih razloga ne postoje uvjeti stalnog boravka u vlastitoj obitelji i socijalnoj sredini.