Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Odjel za materijalno – financijske poslove

Kratka priča o odjelu za materijalno – financijske poslove.

Zadatak Odjela za materijalno – financijske poslove je obavljanje svih poslova iz oblasti materijalnog, materijalno-financijskog i financijskog knjigovodstava, vezanih za izvršene usluge u Zavodu.

Ovi poslovi obuhvaćaju: sakupljanje, izradu, klasifikaciju i provjeru računovodstvenih isprava kao podlogu dokumentiranog računovodstva, uredno, ažurno i pregledno vođenje poslovnih knjiga i analitičkih evidencija, u skladu s kontnim okvirom za gospodarska društva i Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH, te obračun i kontrolu proknjiženih svih poslovnih promjena.


Mladenko Šušnjara

Rukovoditelj Odjela

Rukovoditelj odjela

Mladenko Šušnjara

E-mail

racunovodstvo@zavod-bakovici.ba

Pozovite na

030/803-426

Materijalno financijski poslovi.