Fojnica, 71270
Bakovići 38
030/803-198
info@zavod-bakovici.ba
Online 24/7
Nazovite nas
home
Edukator - rehabilitator

Edukacijsko-rehabilitacijski tretman.

Cilj edukacijsko – rehabilitacijskog tretmana:

- omogućiti osobi da što bolje upozna sebe i svoje mogućnosti
- pomoći pojedincu da razvije svoje sposobnosti, interese i ostale osobine u granicama vlastitih mogućnosti
- pripremiti i motivirati osobu da bi mogla što je više moguće samostalno i odgovorno donositi vlastite odluke sukladno svojim željama, potrebama i mogućnostima
- Postići što veći nivo samostalnosti u svakodnevnim životnim aktivnostima

Edukacijsko - rehabilitacijski tretman se provodi neposredno s korisnikom koji podrazumijeva poticaj i razvoj, te očuvanje:

- motoričkih,
- perceptivnih,
- spoznajnih,
- komunikacijskih,
- emocionalnih,
- socijalnih vještina i funkcija.

U suradnji s drugim stručnim radnicima, edukator - rehabilitator utvrđuje i ukazuje na individualne potrebe te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog korisnika.


Branimir Miličević

Edukator - rehabilitator

Edukator - Rehabilitator

Branimir Miličević

E-mail

branimirm84@gmail.com