Zavod pruža usluge smještaja, njege i brige o zdravlju, primarne zdravstvene zaštite, usluge rehabilitacije i resocijalizacije te osposobljavanje za što samostalnije funkcioniranje i život. Isto se pruža na 7 odjela koji su podijeljeni prema starosnoj i spolnoj strukturi korisnika te njihovim dijagnozama, sklonostima i mogućnostima. Sobe u kojim borave korisnici su višekrevetne (od 2-6 kreveta). Na odjelima korisnicima osnovnu podršku i njegu pružaju medicinske sestre/tehničari, odnosno njegovatelji.